Doelen stellen

Doelen stellen Ja, ja het is weer zover. Het  nieuwe jaar is net begonnen en horen we overal weer de ‘goede voornemens’ die mensen hebben. Dit jaar ga ik het echt anders doen!   En begrijp me niet verkeerd het maken van nieuwe voornemens, of het stellen van nieuwe doelen is héél goed. En wat ons betreft hoeft dat niet aan ‘Nieuwjaar’ gekoppeld te worden.   Nieuwe doelen stellen kan in principe iedere dag, iedere week.   Veel van onze trainingen starten met de vraag ‘Wat zou je willen leren om op het einde van de dag te kunnen beoordelen dat je een succesvolle dag hebt gehad?’ en vreemd genoeg zijn er nog altijd voldoende deelnemers die daar geen antwoord op kunnen geven.   Wij geven dan al meteen de eerste tip van de dag mee, door de deelnemers erop te wijzen wat het voordeel is als je wel een […]

Lees meer

Artikel uit Limburgse Zaken Mannen

Artikel uit Limburgse Zaken Mannen     In het verleden deelden twee heren een werkgever, alle drie delen ze nog steeds een vurige liefde voor hardlopen, maar bovenal delen deze gelijkgestemden een visie op verandering, groei en ontwikkeling. Een visie waarin altijd de mens centraal staat! Jack Verreussel (1961), Peter Franssen (1965) en Ton van den Boomen (1961) vormen de drijvende krachten achter CompetenZa. Vanuit Sittard, Maasbracht en Geldrop stimuleren zij de ontwikkeling van mensen en organisaties. Dit door aandacht te besteden aan het proces van verandering en de borging daarvan. Veranderen doe je tenslotte niet in één dag. Het is een continu proces van bewustwording.   CompetenZa, dat in eerste instantie is opgericht door Jack, viert dit jaar haar tweede lustrum. Terugkijkend op het tienjarig bestaan heeft deze organisatie zelf ook een hele ontwikkeling doorgemaakt. Jack: “Ton en ik kennen elkaar vanuit de Rabobank. In 2006 ontmoetten we elkaar […]

Lees meer

Stoppen met Leidinggeven

Stoppen met Leidinggeven Enkele maanden geleden zijn wij geïnspireerd geraakt door het boek ‘Stoppen met leidinggeven’ van Watze Hepkema. Het boek bevat als ondertitel ‘naar autonome en authentieke arbeidsrelaties’.   We waren er al langer van overtuigd dat je meer zelfstandigheid kunt creëren in een team en dat medewerkers graag willen leren en groeien. Daar horen wel de juiste randvoorwaarden bij.   Dit boek gaf ons nog meer inzichten en ideeën hoe je dit binnen een team of afdeling kunt aanpakken. Nadat we dit boek gelezen hadden, wisten we ‘hier moeten we meer mee gaan doen’. Het boek behandelt hoe je zelfstandige medewerkers kunt krijgen door op een andere manier met leidinggeven om te gaan. Het paste precies in ons idee om dit in te bedden in onze trainingen leidinggeven. Diverse van onze opdrachtgevers gaven namelijk te kennen dat ze hun medewerkers graag willen ‘opvoeden’ tot zelfstandige medewerkers. De term […]

Lees meer

Kijkt u ook zo op tegen de beoordelingsgesprekken die er aan komen?

Kijkt u ook zo op tegen de beoordelingsgesprekken die er aan komen?     Uit onze ervaring blijkt dat veel leidinggevende op kijken tegen de beoordelingsgesprekken die er elk jaar weer opnieuw aan komen. Sommigen zien het als een verplicht nummertje en anderen hebben vaak moeite met de discussies die er veelal plaatsvinden.   Wij denken dat beoordelingsgesprekken of performance gesprekken geen moeilijke gesprekken hoeven te zijn. Enerzijds begint het aan de voorkant. Als je bij indiensttreding of bij aanvang van een nieuwe periode duidelijk bent in wat je van de medewerker verwacht. Als je de medewerker daarnaast ook nog laat meedenken en meepraten hoe hij/zij zijn doelen wil realiseren, dan voorkom je vaak al discussies.   Vergelijk het maar met het inhuren van een ZZP-er. Je maakt aan de voorkant heldere afspraken waar hij/zij aan moet voldoen. Je spreekt een tarief af en je spreekt een werkwijze af hoe het […]

Lees meer

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Strategische Personeelsplanning (SPP)   Geregeld krijg ik van managers vragen over het nut en de noodzaak van een Strategische Personeelsplanning (SPP). Ik beantwoord deze vragen meestal met de tegenvragen; ‘weet je wat het inhoud?’ en zo ja ‘wat wil je er mee bereiken?’. Ga vooral geen SPP invoeren om het invoeren.   Aan een SPP ligt altijd een strategisch HR beleid ten grondslag (instroom, uitstroom, doorstroom). Het doel is om op ieder moment te kunnen beschikken over het juiste aantal medewerkers met de juiste kennis. Het draait bij een SPP om de GAP. Het verschil tussen je huidige personeelsbezetting en de te verwachte personeelsbezetting in de toekomst. En hier zit nu juist de moeilijkheid.   In deze tijd van onvoorspelbare marktvraag, gevraagde flexibiliteit en organisatorische wendbaarheid, is het nog niet zo gemakkelijk om de toekomst te voorspellen. Het is daarom noodzakelijk om een stappenplan te volgen en dit goed doordacht […]

Lees meer

Training samen werken aan samenwerken!

Training samen werken aan samenwerken!   Met succes hebben wij een training mogen verzorgen voor een vestiging van één van de grootste Tuincentra in ons land. De training had als doel om de onderlinge samenwerking te verbeteren. In zo’n situatie werken wij veelal met een methode over persoonlijkheidstypen. Onze ervaring is dat als collega’s meer weten over hun eigen gedragsvoorkeuren en als die informatie vervolgens gedeeld worden binnen het team, zij onderling meer begrip krijgen voor de persoonlijke verschillende die ze merken tijdens de samenwerking. Op het moment dat er meer begrip is kan het team er rekening mee houden. In sommige situaties kunnen ze zelfs hele concrete afspraken maken over de onderlinge samenwerking.   Daarnaast hebben wij het thema ‘geven en ontvangen van feedback’ behandeld. Een thema wat nog altijd niet gemakkelijk is om actief in te zetten. Het geven van feedback vinden we niet eenvoudig, omdat we de collega […]

Lees meer

50+ en werkloos. Pak je kans!

50+ en werkloos. Pak je kans! Van rouwen naar bouwen   De economie trekt weer aan en maandelijks zien we dat het aantal werklozen blijft dalen. Een mooie ontwikkeling, maar menig 50-plusser denkt daar anders over. Hij/zij voelt zich aan de kant gezet en denkt dat er voor hem/haar geen plaats meer is. Onze ervaringen zijn anders, want er zijn wel degelijk kansen. Dat betekent wel dat je zaken wellicht anders moet aanpakken. Eerst afscheid nemen van het ‘oude’ om te komen tot ontplooiing in je nieuwe werk: van rouwen naar bouwen!   Hoe kan zo’n proces verlopen?   ROUWEN En daar sta je dan. Jarenlang heb je je uiterste best gedaan voor je werkgever en om wat voor reden dan ook ben je bedankt voor bewezen diensten. Paniek slaat toe en je doet allerlei pogingen om direct weer ergens aan de slag te gaan. Mooi als dat ineens lukt, […]

Lees meer

Wij geloven in talenten van mensen

Wij geloven in talenten van mensen Vandaag, 15 juli, is het Wereld Jonge Talentendag. Talenten zijn persoonlijke eigenschappen waarvan we ons vaak niet bewust van zijn dat we ze hebben. Ze zijn inmiddels zo gewoon, dat ze ons niet meer opvallen. Als de omgeving daar positieve opmerkingen over maakt, dan vind je het al heel snel normaal dat je de dingen doet zoals je ze doet. En je realiseert je niet altijd dat je jouw talenten in bepaalde omgevingen of omstandigheden heel goed kunt inzetten.   Door middel van een TMA-analyse kunnen we je veel inzicht geven in jouw persoonlijke talenten. Allereerst gaan we op zoek naar jouw  drijfveren. Drijfveren zijn de bouwstenen van mensen. Ze typeren als het ware jouw persoonlijkheid. Ze hebben een grote invloed op je gedrag, je ontwikkeling en jouw ontwikkelmogelijkheden.   Jouw talenten worden uit deze drijfveren afgeleid. Als voorbeeld: heb je een hoge score […]

Lees meer

Quick-Start-Gesprek

Quick-Start-Gesprek Onlangs hebben we een leuk en interessant Quick-Start-Gesprek gehad bij een dienstverlener in de gezondheidszorg. Deze ondernemer had te kennen gegeven dat hij ons graag eens wilde spreken en klankborden over de wijze waarop hij zowel intern als extern op een meer professionele wijze zijn bedrijf moest runnen.   Zoals wij vaker zien groeien bedrijven door eigen ontwikkelingen of overnames door en beseft de ondernemer dat hij op een gegeven moment ook met een andere blik naar zijn onderneming moet kijken. Niet enkel als professional in zijn vak, maar ook door de bril van een ondernemer die op vele fronten zijn verantwoordelijkheden, taken en uitdagingen heeft.      Het liefst gaan wij goed voorbereid het gesprek aan. Als eerste hebben wij zoveel mogelijk informatie over deze onderneming verzameld en de bijbehorende bedrijfstak. Gelukkig dat we met de juiste zoektermen al heel veel over ieder bedrijf te weten kunnen komen. Deze […]

Lees meer

Competenza op training

Competenza op training   Afgelopen week hebben wij ook weer hard gewerkt aan onze eigen ontwikkeling. Jack heeft de training ‘MBTI (persoonlijkheidstypen) in de sport bij OPP gevolgd. Ton heeft zich verder verdiept in Situationeel Leidinggeven bij Karin de Galan school voor training.   Als fervent sporter was Jack zeer geïnteresseerd over de wijze waarop hij zijn uitgebreide MBTI-kennis ook in de sportwereld zou kunnen inzetten. En zeker niet onbelangrijk heeft hij ook gekeken naar de paralellen die er zijn tussen de samenwerking van sportteams en teams(afdelingen) binnen bedrijven. Opvallend, en eigenlijk niet nieuw, is de constatering dat er binnen sportteams meer aandacht besteed wordt aan het bespreken van de onderlinge samenwerking, dan in bedrijven Deze kennis en ervaring kan hij weer gebruiken in de diverse programma’s die Competenza haar klanten aanbiedt.             Eén van de belangrijke opleidingen die wij geven is Leidinggeven. Door continu […]

Lees meer